ABİDİN DİNO

Kağıt üzeri karışık teknik imzalı 50x33 cm