SHAHRUK İHTİYARİ

Tuval üzeri yağlı boya imzalı 70X50 cm