ANATOLİA GUSSOROV

Karton üzeri yağlı boya imzalı 42x30 cm