ALİ DEMİR

Prestuval üzeri yağlı boya i mzalı, 30x40 cm