HAYATİ MİSMAN

Gravür edsiyon 50/6 imzalı, 63x68 cm