ABİDİN DİNO

Kağıt üzeri karışık teknik imzalı, 14x10 cm