MUSTAFA AYAZ

Prestuval üzerine yağlı boya imzalı, 17x21 cm