AVNİ ARBAŞ

Kağıt üzerine karışık teknik imzalı. 14.5x22 cm