İBRAHİM TAYFUR

Duralit üzerine yağlı boya, imzalı, 34x17 cm