MEHMET ŞİRİNKURT

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı,35x50 cm

"GÖÇ"