AYLA GÜRKAN SARAÇLI

Tuval üzerine yağlı boya imzalı, 30x30 cm