HÜLYA SÜMER ÖZYAŞLI

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 70x50 cm

"GÜLLERLE BEZENMİŞ"