ÜMMET KARACA

Tuval üzerine yağlı boya imzalı, 144x106 cm