AHMET ORAN

Tuval üzerine yağlı boya imzalı, 160x80 cm