BEDRİYE AKKAŞ

Kağıt üzerine yağlı boya imzalı, 24,5x19 cm