ÜMMET KARACA

Tuval üzerine yağlı boya imzalı, 70x100 cm