CEVRİYE ÖZGEZER

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 70x50 cm