MEHMET ALPDOĞAN ERCİŞ

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 125x145 cm