MEHMET ALPDOĞAN ERCİŞ

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 100x100 cm