HASAN NAZIM BALABAN

Prestval üzeri akrilik boya 65x51 cm