MÜSLÜM TEKE

Tuval üzerine yağlı boya imzalı, 55x55 cm