NUSRET ORÇAN

Tuval üzerine yağlı boya imzalı, 75X60 cm