Müzayede Kuralları

ANATOLİA MÜZAYEDECİLİK olarak, www.anatoliamuzayede.com adresinde düzenlediğimiz müzayedelere katılacak olan alıcılar, aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

 

1-      ANATOLİA MÜZAYEDE satıcılar için bir aracıdır. Online müzayede satışında verdiği hizmet dolayısıyla, satış anında komisyon almaya hak kazanır.

 

2-      Online müzayedelere katılabilmek için, www.anatoliamuzayede.com  adresinden üye kaydı yapılarak, üye numarası alınması zorunludur.

 

3-      Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin tanıtımı için verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatidir. Alıcı tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, satılan eseri teklif vermeden önce yeteri kadar kontrol ettiğini kabul ve taahhüt eder. ANATOLİA  MÜZAYEDECİLİK satılan eserin tekellüfü ile mükellef değildir.

 

4-      Online müzayedemizde fiyat artırımı ‘Teklif ver’ butonuna yapılır. Alıcı bu teklif ile bağlıdır. Söz konusu eser müzayede bitiş tarihi itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir.

 

5-      Online müzayedeye çıkarılan eserin bedelinin arttırılmasına muhammen bedelin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Rezerv fiyatını geçemeyen eserin satışı gerçekleşmez.

 

6-      Online müzayede katılım şifresi kişiye özeldir. Üyelik sahibi kişi dışında başkaları tarafından kullanılması yasaktır.

 

7-      İnternet sitesinde yapılan müzayedede verilen en yüksek teklif ekranda yer alacaktır. Müzayede katılımcıları verdikleri teklifler şirketimizce şifrelenip güvenlik altına alınacaktır.

 

8-      Satın alınan tüm eserler için fatura tanzim edilecektir. ANATOLİA MÜZAYEDE tarafından fatura kesilmesi şirketimizin satıcı olduğunu göstermez. ANATOLİA MÜZAYEDE satıcı değil satıma aracılık eden kurumdur.

 

9-      Satın alınan eserin bedeli kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak ödenecektir. Ödemeler, müzayede bitiş tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı  satış bedelinin tamamını, Katma değer vergisini, %10 müzayede şirketi komisyonu ve komisyon Kdv si miktarını ödediği andan itibaren ANATOLİA MÜZAYEDE nin ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödeme anından itibaren şehir içi 7 gün, şehir dışı 14 gün içinde eser alıcıya kargo yolu ile gönderilecektir. Kargo şirketindeki gecikmelerden ANATOLİA MÜZAYEDE sorumlu tutulamaz.

 

10-   Online müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin dışında elden çıkmış olması durumlarında, ANATOLİA MÜZAYEDE satıcı olmamasından dolayı, hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

 

11-   ANATOLİA MÜZAYEDE  şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca ANATOLİA MÜZAYEDE hakkında satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde istenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.

 

12-   Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir.

 

13-   Online katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf, ANATOLİA MÜZAYEDE nin yazılı izni olmadan kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

 

14-   Online müzayedede sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatlarıdır.

 

15-   Online müzayedede satılan eserler sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

 

16-   5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulunun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca bu kapsamda belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine ANATOLİA MÜZAYEDE’nin rücu hakkı saklıdır.

 

17-   Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

18-ANATOLİA MÜZAYEDE aracılık hizmeti nedeniyle hak kazandığı % 10 komisyon + KDV alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu olan eseri almaktan vazgeçse dahi CEZAİ ŞART ve % 10 komisyon bedeli + KDV ödemekle yükümlüdür. ANATOLİA MÜZAYEDE bu kapsamda yerine getirdiği hizmet; elektronik ortamda aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır. Cezai Şart: %15'tir.

Müzayede Katılım  Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Anakara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

19- Eser fiyatlarına göre artış miktarları:

Fiyat Aralığı

Artış miktarı

50

99

5

100-

199

10

200-

499

25

500-

999

50

1000-

1999

100

2000-

4999

250

5000-

9999

500

10000-

19999

1000

20000-

49999

2500

50000-

99999

5000

100000-

999999

10000

 

20. MÜZAYEDEMİZE BAŞVURU KISITLAMASI YOKTUR . BAŞVURULAR TÜM SANATÇI VE KOLEKSİYONERLERE AÇIKTI.

BAŞVURULAR MAİL YOLUYLA   anatoliamuzayede@gmail.com  ADRESİNEYAPILMALIDIR

20-A . GÖNDERİLECEK ESERLERİİN ÖLÇÜ ,TEKNİK VE FİYAT BİLGİLERİNİN YER ALMADIĞI HİÇBİR MAİL DİKKAT ALINMAYACAKTIR.

20-B. BAŞVURULAR ANATOLİA MÜZAYEDE ESER KABUL KURULU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİP MÜZAYEDEDE YER ALIP          ALMAYACAĞINA KURUL KARAR VERECEKTİR.

20-C. ANATOLİA MÜZAYEDE DE  ÜYELİĞİ BULUNMAYAN SANATÇILARIN ESERLERİNE YER VERİLMEYECEKTİR.ÜYELİK İŞLEMLERİ 

    www.anatoliamuzayede.com ADRESİNDEN YAPILMAKTADIR.

20-D. KURUL TARAFINDAN SEÇİLEN VE MÜZAYEDEDE YER ALAN ESERLERİN AYNI TARİHTE BAŞKA BİR MÜZAYEDEDE YER ALMASINDAN DOĞACAK TÜM YASAL İŞLEMLERDEN ESERİ GÖNDEREN KİŞİ SORUMLUDUR .

20-E. MÜZAYEDE DE YER ALAN ESERLERİN SATILMASI DURUMUNDA ESERİN TEMİNİ MAİLİ GÖNDEREN KİŞİYE AİTTİR.ESERİN TARAFIMIZA  15 GÜN İÇERİSİNDE ULAŞMAMASI DURUMUNDA ESERİN SATIŞ BEDELİ ÜZERİNDEN %30 CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR.

20-F. MÜZAYEDE DE SATIŞI YAPILAN ESERLERİN SATIŞ BEDELİ ÜZERİNDEN %15 ORANINDA KOMİSYON ALINIR. ESERLERİN GÖNDERİM ÜCRETİ ESER SAHİBİNE AİTTİR.

20-G. GÖNDERİLECEK ESERLER JPG FORMATINDA VE VE 4 GB TAN  BÜYÜK  OLMAMALIDIR.