EMİRHAN CANDAN

Prestuval üzerine yağlı boya imzalı, 29x21 cm