AVNİ ARBAŞ

Kağıt üzerine karışık teknik imzalı. 14,5x22 cm