AVNİ ARBAŞ

Kağıt üzerine karışık teknik imzalı. 9x11.5 cm