MEHMET ALPDOĞAN ERCİŞ

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 155x135 cm