HARUN REŞİT SARGIN

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 70X100 cm