FEVZİ KARAKOÇ

Tuval üzerine yağlı boya imzalı, 100x70 cm