SÖBÜTAY ÖZER

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 50X50 CM