MAREK BRZOZOWSKİ

Tuval üzerine yağlı boya imzalı, 60x80 cm