MÜSLÜM TEKE

Tuval üzerine yağlı boya imzalı, 80x100 cm