İBRAHİM TAYFUR

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 90x90 cm