BEDRİYE AKKAŞ

Kağıt üzerine yağlı boya imzalı, 39x27,5 cm