MEHMET ALPDOĞAN ERCİŞ

Tuval üzerine yağlı boya, imzalı, 120x100 cm